Omakotisäätiö logo

Omakotisäätiössä tutkitaan, keskustellaan ja kehitetään

Lähihoitajan urakehitysmalli

Omakotisäätiö on laatinut oman urakehitysmallin lähihoitajille. Urakehitysmallin avulla palkitsemme lähihoitajia laadukkaasta hoitotyöstä ja teemme lähihoitajan työtä näkyväksi kuvaamalla työn sisältöä monipuolisesti. Tavoitteenamme on nostaa lähihoitajan työn arvostusta ja osoittaa, kuinka tärkeää työtä he tekevät vanhustyössä. Malli mahdollistaa myös lähihoitajien oman uran kehittämisen. Lopullisena tavoitteena on ammattiinsa sitoutunut ja motivoitunut lähihoitaja, joka haluaa tehdä tätä arvokasta työtä jatkossakin: hän on ikäihmisen paras tuki ja turva niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessakin.

 

Urakehitysmallin mittaristoa käytetään lähihoitajien palkkausjärjestelmän pohjana. Lähihoitajat arvioivat yhdessä esihenkilöiden kanssa omaa osaamistaan ja määrittelevät myös henkilökohtaiset tavoitteet. Näin ammatillista kehittymistä tapahtuu jatkuvasti. Myös palkkaus on motivoivaa ja perustuu henkilön omaan osaamiseen.Opinnäytetyöt

Ikääntyneiden muistisairaiden hyvä elämänlaatu. Hoitohenkilökunnan ajatuksia hyvästä elämänlaadusta : Kuronen, Elina. 2023.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052714968


Toimijuus ikämiestoiminnassa : Selvitys toimijuutta mahdollistavista tekijöistä, Juppi-Lehtelä, Niina; Enqvist, Henrik, 2020. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112424025


Mihin minä kuulun? : Ikäihmisen kuulumisen tunteen muodostuminen kirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella. Härkönen, Jenny; Dietrich, Vilma; Koskinen, Katariina. 2020. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005077815


Hoitajien kokemuksia lääkkeettömien hoitotyön keinojen käytöstä kohdattaessa muistisairas, jolla on haastava käytösoire. Lepistö, Minna. 2021 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092117950


Ikääntyneiden digiosallisuutta edistävä ryhmätoimintamalli, Matero, Sari. 2021 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092418045