Omakotisäätiö logo

Yhteisöllisellä toiminnalla ja vertaistuella hyvinvointia ja yksinäisyyden torjuntaa kotona asuville
ikäihmisille.

Etsivä vanhustyö

Etsivä vanhustyö on yksilöllistä, tavoitteellista ja ammatillista työtä palvelujen ulkopuolelle jääneiden ja tukea tarvitsevien ikäihmisten löytämiseksi. Etsimme yhdessä keinoja arjessa pärjäämiseen, toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistumiseen sekä mahdollisuuteen osallistua erilaiseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Teemme yhteistyötä Helsingin kaupungin ja muiden
vanhusalan toimijoiden kanssa. Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta, tukea yksilöllisiin elämäntilanteisiin ja ryhmätoimintaan osallistumiseen sekä ohjaamme tarvittaessa palveluihin. "Sain tietoa siitä, kuinka voin vaikuttaa hyvinvointiini ja terveyden ylläpitämiseen ja mistä voin hakea apua, jos ongelmia ilmenee”. Yksinäisyyttä kokevalle voimme etsiä vapaaehtoisen juttu- tai
ulkoilukaveriksi. Ketään ei jätetä yksin. Moni etsivän vanhustyön kautta löydetty ikäihminen on saanut uutta sisältöä elämäänsä. "Pari vuotta aikaisemmin ei ollut oikein mitään, nyt on juttu, toinen juttu ja ystävä sekä ulkoilukaveri."


Pidämme yhteyttä toiminnassa jo mukana oleviin ikäihmisiin puhelimitse, eikä yhteys katkea, vaikka ei vähään aikaan pääsisikään osallistumaan toimintaan. Kuulumispuhelut ovat ilahduttaneet monia. "Kun puhelin soi, tulee tunne, että joku välittää ja on kiinnostunut."


Toimintamallimme ’Palvelutalosta jalkautuva etsivä vanhustyö’ on kuvattu tarkemmin Innokylässä
osoitteessa https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palvelutalosta-jalkautuva-etsiva-vanhustyo

Ota yhteyttä