Omakotisäätiö logo

Yhteisöllisellä toiminnalla ja vertaistuella hyvinvointia ja yksinäisyyden torjuntaa kotona asuville
ikäihmisille.

Hyvinvointikävely ryhmäkuva
IMG_3756

Arkiliikkumisen edistäminen

Senioritoiminta tukee myös alueen ikäihmisten liikkumista Helsingin kaupungin rahoittamalla hankkeella. Tavoitteena on edistää liikkumista niiden kotona asuvien ikäihmisten parissa, joiden arkiliikkuminen kodin ulkopuolella on vaarassa vähentyä joko fyysisten tai psykososiaalisten rajoitteiden vuoksi. Hankkeessa pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevia ikäihmisiä etsivän vanhustyön avulla, tukemaan
heidän arkiliikkumistaan yksilöllisesti sekä edistämään mahdollisuuksia liikkumisen lisäämiseen ja ryhmämuotoiseen toimintaan osallistumiseen. Monet vapaaehtoisemmekin ovat innostuneet ikäihmisten liikkumisen edistämisestä. Liikkumis- ja ulkoilukavereina toimivat vapaaehtoiset saavat myös ohjausta ikäihmisten liikkumisen edistämiseen.Ota yhteyttä