Omakotisäätiö logo

Salla Reima

Osastonhoitaja

Olen Salla Reima. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja aikaisemmin olen työskennellyt päivystyssairaalassa sairaanhoitajan työssä. Sairaanhoitajan työssä olen saanut työtovereilta kiitosta kollegiaalisuudestani, ammattitaitoisuudestani sekä organisointi- ja priorisointikyvystäni. Asiakkaat kohtaan aina yksilöllisesti, empaattisesti ja kunnioittavasti. Sairaanhoitajan koulutuksen lisäksi olen suorittanut sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän korkeakoulututkinnon Laurea ammattikorkeakoulussa. Omakotisäätiöllä toimin kotihoidon esihenkilönä.


Työssäni vastaan kotihoidon asiakkuuksista, työn organisoimisesta, työvuorosuunnittelusta ja monista muista henkilöstöhallinnollisista tehtävistä. Teen välillä myös asiakaskäyntejä, sillä minulle on tärkeää, että tapaan henkilökohtaisesti kaikki asiakkaamme. Esihenkilönä koen olevani helposti lähestyttävä ja minulle on tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen saa äänensä kuuluviin. Sosiaali- ja terveysalalla perinteiseen ylhäältäpäin ohjautuvuuteen tarjoan vastineeksi positiiviseen psykologiaan perustuvaa valmentavan johtamisen ja itseohjautuvuuden ideologiaa. Ajattelen, että päivittäisen johtamisen lisäksi tehtävänäni on tunnistaa jokaisen työyhteisön jäsenen vahvuudet, voimavarat ja potentiaali ja valjastaa ne työyhteisön käyttöön. Työyhteisömme toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Kehitämme toimintaamme yhdessä ja opimme toinen toisiltamme.


Työnantajana Omakotisäätiö on varsin kehittämismyönteinen ja täällä jokaisella on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työtä tehdään. Pienenä toimijana toimintamme on ketterää ja siksi pystymme ratkaisemaan erilaisia eteemme tulevia tilanteita tarvittaessa nopeastikin. Työntekijämme kotihoidossa ovat työhönsä positiivisesti suhtautuvia ja sitoutuneita. Sen lisäksi, että panostamme hoitotyön laatuun, koemme tärkeäksi myös sen, että uudet työntekijät kokevat olonsa tervetulleeksi.

Omakotisäätiö yrityksenä

Omakotisäätiö on voittoa tavoittelematon yritys. Säätiö on toiminut Puotilassa vuodesta 1963. Säätiö tuottaa palveluja ikäihmisille: kotihoitoa ja muuta toiminnallisuutta ikäihmisten koteihin, erilaisia asumismuotoja ja ympärivuorokautista hoivaa. Palvelulupauksensa toteutukseen säätiö tarvitsee ammattitaitoisia ja työhönsä sitoituneita työntekijöitä. Yhteiskunnallisena yrityksenä säätiö tuottaa palvelunsa vahvan arvoperustan pohjalta: yksilöllisyys, vastuullisuus ja inhimillisyys.


Työkaverit 90

Ota yhteyttä

 
 
 
 

Urasivusto

Työkaverit

Työyksiköt

Ryhmäkodit

Kotihoito