Omakotisäätiö logo

Omakotisäätiössä tutkitaan, keskustellaan ja kehitetään

Opinnäytetyöt

Toimijuus ikämiestoiminnassa : Selvitys toimijuutta mahdollistavista tekijöistä, Juppi-Lehtelä, Niina; Enqvist, Henrik, 2020. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112424025


Mihin minä kuulun? : Ikäihmisen kuulumisen tunteen muodostuminen kirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella. Härkönen, Jenny; Dietrich, Vilma; Koskinen, Katariina. 2020. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005077815


Hoitajien kokemuksia lääkkeettömien hoitotyön keinojen käytöstä kohdattaessa muistisairas, jolla on haastava käytösoire. Lepistö, Minna. 2021 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092117950


Ikääntyneiden digiosallisuutta edistävä ryhmätoimintamalli, Matero, Sari. 2021 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092418045


Työsuojelurahaston kehittämishanke

Omakotisäätiön työyhteisön kehittämishanke oli vuosina 2021-2022. Yhtenä osatavoitteena oli löytää erilaisia tapoja aktivoida eri kulttuurien edustajat ja nostaa heidän taustansa arvokkaaksi osaksi monikulttuurista työyhteisöä. Hankkeessa löydettiin uusia keinoja kommunikaation parantamiseksi yli kielimuurien. Tavoitteena oli myös löytää keinoja, joilla helpotetaan työyhteisöön sopeutumista.


Omakotisäätiöllä on työntekijöitä 19 eri kulttuurista. Perustimme monikulttuurisuusryhmän, jossa oli edustettuna ihmisiä eri kulttuureista ja maanosista. Halusimme kuulla, mitä heillä on kerrottavaa omasta kulttuuristaan ja mitä hyviä asioita voimme oppia suomalaiseen työkulttuuriin.


**************


Ryhmässä pohdittiin, mitä asioita toisi mielellään omasta kulttuuristaan suomalaiseen kulttuuriin. Tässä joitakin mietteitä aiheesta:

    • ”Enemmän sydämestä tulevaa lämpöä suomalaiseen hoitotyöhön.”
    • Hymyä vanhusten kohtaamiseen: ”Tosi ihanaa, kun hymyilet hänen kanssaan. Hymy avaa vanhuksen sydämen:”
    • Tiimityötä enemmän. ”Ei tarvitse tuijottaa työaikoja minuutilleen. Pitää auttaa vanhuksia loppuun asti, vaikka työvuoro loppuisi.” ”Suomalainen tekee työnsä rauhallisesti yksin.” ”Ei enää; ei kuulu mulle- mentaliteettia.”
    • ”Oman ajan antamista läheisille ja apua tarvitseville.”
    • Yhteisöllisyyttä enemmän, myös omaiset mukaan. Monissa muissa kulttuureissa omaiset osallistuvat huomattavasti aktiivisemmin vanhustensa arkeen. ”Miksi omaiset eivät halua tavata usein?” ”Missä ovat lapsenlapset?”


”Suomalainen työyhteisö on kuin kone. Kaikki toimii, ohjeet annetaan selkeästi, jatkuvaa koulutusta ja kehittymistä, palkka tulee, rikkaus ei näy, ei ylimielisyyttä eikä korruptiota. Työ Suomessa on ihan mahtavaa!”

Vertaissovittelun toimintamalli


Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on onnistunut palautteen anto ja vastaanottaminen. Työntekijöiden edustamassa yhteistyötoimikunnassa päätettiin valita keinoksi vertaissovittelun toimintamallin kehittäminen. Aiheesta lisää Innokylän sivuilla