Laadun

varmistus

R

Yksilöllisyys

Toimintamme perustuu asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

R

Vastuullisuus

Toimintamme perustuu ammattitaitoon. Tuotamme laadukasta ja
kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille ihmisille. Palvelumme ovat luotettavia
ja turvallisia. Toimimme joustavasti ja uudistamme palvelujamme palautteen mukaan.
Kannamme vastuun omasta tekemisestämme.

R

Inhimillisyys

Toimintamme perustuu ihmisarvon kunnioitukseen. Osaamisemme perustuu
ystävällisyyteen, suvaitsevaisuuteen, huomaavaisuuteen, kunnioitukseen,
oikeudenmukaisuuteen, tasavertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Toimimme kollegiaalisesti
toisiamme arvostaen. Elämäniloa ja huumoria unohtamatta.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat toimivat sisäisinä laadunhallintavälineinä. Arvioimme toimintaamme ja tarvittaessa korjaamme sitä.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen laatukriteerit

Omakotisäätiöllä seuraamme hoidon laatua valituin laatukriteerein, jotka tulevat RAI-arvioinnista. RAI järjestelmä, eli ”Resident Assessment Instrument”, on kansainvälinen vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjestelmän avulla seuraamme hoidon laatua ja tuloksia. Käytämme järjestelmää myös asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan. Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen RAI-arviointi kahdesti vuodessa.

Taulukossa on kuvattu RAI-arvioinneista nostettu laatukriteeri, Omakotisäätiön keskiarvo ja koko Suomen kaikkien RAI-arviointien keskiarvo, pdf-tiedosto laatukriteereistä.

Lisätietoja saa tarvittaessa ryhmäkotien sairaanhoitajilta.

Kyselyt
Asiakastyytyväisyys- ja omaiskyselyillä keräämme tietoa kokemuksista ja kehittämiskohteista.

  • Omaiskysely tehtiin syksyllä 2021. Kyselyn tulokset pdf-tiedostona.
  • Helsingin kaupunki teki ympärivuorokautisen palveluasumisen asukastyytyväisyyskyselyn syksyllä 2019. Kyselyn tulokset pdf-tiedostona.

Syvällisemäpää ymmärrystä muistisairaan ihmisen kokemuksia hänen omasta hyvinvoinnista saamme
Elo-D® -havainnoinnin avulla.

Auditoinnit

  • Lääkehoidon auditointi

Lääkehoidon turvallisuutta varmistamme ulkoisella auditoinnilla joka toinen vuosi. Auditoinnin suorittaa Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy

  • Helsingin kaupungin auditointi vuonna 2021

Omakotisäätiön palvelutalo Mäntylä ja Merilä sijaitsee Itä-Helsingissä ja toiminnan taustalla on vahva arvoperusta sekä halu tuottaa turvallista ja yksilöllistä hoivaa ikääntyville. Yksikössä on sitoutunut henkilöstö mukaan lukien johto, joka kehittää mm. hyvää toimintaa omaistyytyväisyyskyselyn ja palautteiden pohjalta. Omaisystävällinen toiminta näkyy konkreettisina tekoina kuten pandemian aikana järjestetty turvallinen kohtaamishuone asukkaille ja omaisille. Mäntylän ja Merilän ryhmäkodissa asukkaiden toiveita ja tapoja kunnioitetaan, esimerkkinä asukkaan huonetaulu. Huoneentaulussa on huomioitu yksilöllinen omanlainen arki hoitajien tukemana. Asiakkaan merkityksellinen arki pyritään mahdollistamaan niin suunnitelmallisella toiminnalla kuin asiakkaiden kanssa hetkessä eläen. Hyvää on, että ryhmäkotien kehittämiskohteita on nostettu esiin, kuten viriketoiminnan vastuuttaminen hoitajille yksilöllisemmin ja asukkaan näköiseksi, tämä tukee toiminnan arvoperustaa. Tärkein kehittämiskohde on kirjaamisen kehittäminen siten, että se on asukaslähtöistä. Hoitosuunnitelmasta tulee löytää konkreettisia tavoitteita, joita peilataan päivittäiseen työhön. Helsingin kaupungin suorittaman auditoinnin raportti pdf-tiedostona.

 

Yhteystiedot

Puotilantie 3, 00910 Helsinki