Osallistava yhteisötaide

Osallistava yhteisötaide

Yhteisötaidetta ennen koronavirusepidemiaa alkuvuodesta 2020

Kuvataiteilija Anna-Lea Kopperi lähentää osallistavalla yhteisötaiteella Omakotisäätiössä ikäihmisiä ja Rusthollarin Leikkipuiston lapsia. Perustunteiden ja elämänkaaren muistojen työstäminen tuo merkityksellisiä kohtaamisia eri sukupolvien kesken. Yhteisötaide jalkautuu vakiomuotoisissa pienryhmissä henkilöstön ja avustajien kanssa hoitolaitos- ja kotiasukkaiden arkeen. Vertaisryhmissä työskentely lisää elämänkaaren loppujakson mielekkyyden ja arvokkuuden kokemista.

Vanhukset muistelevat lapsuuden ja elämänkaaren tapahtumia mm. kokeillen vanhoja käyttöesineitä. He luovat omat lapsuudenaikaiset perhekarttansa. Ryhmässä rentoudutaan sulkaviuhkan silitykseen lintujen laulua kuunnellen. Eri ikäpolvien kohtaamisissa lapset haastattelevat vanhuksia, kuvittavat heidän lapsuustarinoitaan sekä jakavat perhekarttojaan ja tunteitaan perheenjäsenten kesken. Vuorovaikutteisen työskentelyn tavoitteena on lisätä osallistujien kykyä ymmärtää elämänkaaren eri kehitysvaiheita ja kykyä integroitua vaikuttajiksi yhteisössään. Näin osallistujien tunne oman olemassaolon merkityksestä yhteisölleen vahvistuu.

Kuvatiedot: Copyright © Anna-Lea Kopperi